Search
Generic filters
Search
Generic filters

Važni telefoni

Spisak važnih telefona u Crnoj Gori

Policija, vatrogasna, hitna pomoć ambasade...

OPŠTI BROJEVI:

Policija – 122
Vatrogasci – 123
Hitna pomoć – 124
Tačno vrijeme – 125
Telegrami – 126
Prijava kvara na telefonu – 1271
Informacije o telefonskim brojevima  – 1181
Telenor – 1700
Telekom – 1500 Privatni korisnici
Telekom – 1515 Poslovni korisnici
Volim pripejd – 1400
M:tel – 1600
MUP – žalbe i pritužbe građana – 020/241-252 ; 067/449-000
Carinska otvorena linija – 080-081-333
Kliničko-bolnički centar Crne Gore – 020/412-412
Turistička organizacija Crne Gore – 020/235-155
Centar savremene umjetnosti Crne Gore – 020/225-049 ; 225-043
Crnogorsko narodno pozorište – 020/664-074 ; 664-076;

DEŽURNE SLUŽBE:

Vodovod – 020/633-505
Stambeno – 020/623-493
JP Komunalne usluge – 020/655-313
JP ”Čistoća” – 020/625-349
Elektrodistribucija – 020/633-979
Pogrebno – 020/662-480

INSPEKCIJE:

Finansijska – 020/634-265
Komunalna – 080 081 222,020/225-146
Tržišna – 020/230-529 ; 230-921
Sanitarna – 020/608-015
Ekološka – 020/658-127
Veterinarska – 020/234-106 ; 234-108
Građevinska – 020/281-055
Inspekcija rada – 020/611-117
Turistička – 020/201-355
Poljoprivredna – 020/621-007
Prosvjetna – 020/405-317

AMBASADE:

Albanije: +382 (20) 652 796;652 837
Austrije: +382 (20) 601 580; 601 450
Bosne i Hercegovine: +382 (20) 618 105; 618 015
Bugarske: +382 (20) 655 009; 655 008
Kine: +382 (20) 609 275; 609 295
Francuske: +382 (20) 655 348; 655 344
Grčke: +382 (20) 655 544; 618 170
Hrvatske: +382 (20) 269 760; 269 729
Mađarske: +382 (20) 602 880; 602 910
Italije: +382 (20) 234 661; 234 662
Makedonije: +382 (20) 667 415; 667 416
Rumunije: +382 (20) 618 040
Ruske federacije: +382 (20) 272 460
Slovenije: +382 (20) 208 020
Srbije: +382 (20) 402 500
Velike Britanije: +382 (20) 205 460
Sjedinjenih Američkih Država: +382 (20) 410 500
Poljske: +382 (20) 662 442; 662 394
Turske: +382 (20) 406 500
Njemačke: +382 (20) 667 285