Search
Generic filters
Search
Generic filters

Sudski tumači

Zadatak sudskih tumača je da prevode sav dijalog tokom sudskog postupka postupka. To uključuje i prevođenje sa jezika osobe koja je predmet postupka, i obrnuto, koristeći konsekutivno prevođenje. Sve što je rečeno na jednom jeziku treba vjerno i tačno tumačiti na drugom jeziku koristeći tačno ekvivalentno značenje i strukturu.

Sudski tumači su veoma zastupljeni na našem web sajtu. Njih preko 700 ima profil na informacije.me. Izaberite najboljeg. Srećno!

Sudski tumači Crna Gora

Zadatak sudskih tumača je da prevode sav dijalog tokom sudskog postupka postupka. To uključuje i prevođenje sa jezika osobe koja je predmet postupka, i obrnuto, koristeći konsekutivno prevođenje. Sve što je rečeno na jednom jeziku treba vjerno i tačno tumačiti na drugom jeziku koristeći tačno ekvivalentno značenje i strukturu.

Sudski tumači su veoma zastupljeni na našem web sajtu. Njih preko 700 ima profil na informacije.me. Izaberite najboljeg. Srećno!