Search
Generic filters
Search
Generic filters

Krediti i lizing

Krediti i lizing u Crnoj Gori su oblici finansiranja koji se koriste u mnogim preduzećima i drugim organizacijama. Kredit je oblik finansiranja u kome se banci ili drugoj finansijskoj instituciji vraća dug sa kamatama u dogovorenim rokovima. Lizing je oblik finansiranja u kome se preduzeću ili drugoj organizaciji daje na korišćenje neki predmet, kao što je automobil ili mašina, uz plaćanje mjesečne rente. Krediti i lizing u Crnoj Gori mogu biti korisni za preduzeća i druge organizacije jer im omogućavaju da finansiraju svoje poslovanje i razvoj.

Krediti i lizing Crna Gora

Krediti i lizing u Crnoj Gori su oblici finansiranja koji se koriste u mnogim preduzećima i drugim organizacijama. Kredit je oblik finansiranja u kome se banci ili drugoj finansijskoj instituciji vraća dug sa kamatama u dogovorenim rokovima. Lizing je oblik finansiranja u kome se preduzeću ili drugoj organizaciji daje na korišćenje neki predmet, kao što je automobil ili mašina, uz plaćanje mjesečne rente. Krediti i lizing u Crnoj Gori mogu biti korisni za preduzeća i druge organizacije jer im omogućavaju da finansiraju svoje poslovanje i razvoj.