Search
Generic filters
Search
Generic filters

Fizikalna medicina i akumpunktura

Fizikalna medicina i akupunktura na području Crne Gore su grane medicine koje se bave različitim nehirurškim metodama liječenja. Fizikalna medicina se bavi primjenom fizikalnih metoda, kao što su masaža, terapija toplotom i drugo, za liječenje različitih bolesti i povreda. Akupunktura se bavi primjenom igala na određenim tačkama na tijelu za liječenje bolesti i povreda. Ove grane medicine su prisutne na području Crne Gore i pružaju dodatne mogućnosti liječenja pacijentima.

Fizikalna medicina i akumpunktura Crna Gora

Fizikalna medicina i akupunktura na području Crne Gore su grane medicine koje se bave različitim nehirurškim metodama liječenja. Fizikalna medicina se bavi primjenom fizikalnih metoda, kao što su masaža, terapija toplotom i drugo, za liječenje različitih bolesti i povreda. Akupunktura se bavi primjenom igala na određenim tačkama na tijelu za liječenje bolesti i povreda. Ove grane medicine su prisutne na području Crne Gore i pružaju dodatne mogućnosti liječenja pacijentima.