Search
Generic filters
Search
Generic filters

Pravni akti

Uslovi i pravila korišćenja

Sa nadom da nećete zloupotrijebiti naš i Vaš ugled.

USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA informacije.me 

 1. Opšte odredbe

 

Ovim uslovima korišćenja web stranice informacije.me i njenih usluga i funkcionalnosti, definišu se prava i obaveze za korišćenje web stranice informacije.me.

Strogo je zabranjeno svako automatsko preuzimanje podataka sa web stranice informacije.me i njene baze podataka.

Pravo na koriššenje informacije.me je lično za korisnika (korisnik može biti pravno ili fizičko lice) i nije prenosivo na bilo koje drugo lice ili entitet. Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti svoje lozinke. Korisnik je svjestan da, iako je Internet opšte sigurno mjesto, ponekad dolazi do prekida usluga ili događaja koji su izvan kontrole kompanije Informacije.me d.o.o., te informacije.me d.o.o. nije odgovorna za bilo kakve podatke izgubljene tokom prenosa informacija putem Interneta. Iako je svrha Informacije.me d.o.o. da informacije.me učini dostupnim non-stop, stranica može biti nedostupna s vremena na vrijeme iz bilo kojeg razloga, uključujući, bez ograničenja, rutinsko održavanje. Korisnik razumije i potvrđuje da u zavisnosti od okolnosti, unutar i izvan kontrole Informacije.me d.o.o., pristup informacije.me.

Unos informacija je automatizovan putem odgovarajućih elektronskih onlajn formulara na informacije.me. Unošenjem i slanjem podataka od strane korisnika, korisnik daje pravo Informacije.me d.o.o. da te informacije objavi na informacije.me.

Informacije.me d.o.o. ne snosi odgovornost za tačnost, pouzdanost i sadržaj podataka koje unose korisnici, odnosno objavljuju na informacije.me. Za tačnost, pouzdanost i sadržaj podataka o proizvodima/uslugama i kompanijama/profesionalcima odgovorna je kompanija/profesionalac koji ih je unio. 

Informacije.me i njegove funkcionalnosti dostupne su osobama starijim od 18 godina. Ako imate najmanje 13 godina, a nemate još 18 godina, možete koristiti informacije.me, pod nadzorom roditelja ili staratelja koji se slaže sa ovim Uslovima korišćenja. Niko mlađi od 13 godina ne može koristiti informacije.me. 

Informacije.me d.o.o. može promijeniti ove Uslove korišćenja pisanim ili elektronskim dokumentom. U tom slučaju Informacije.me d.o.o.  će na odgovarajući način, odnosno putem objave informacije.me, obavijestiti svoje korisnike o promjeni najkasnije 7 dana prije stupanja na snagu izmjene. Svaki korisnik je saglasan sa ovim načinom obavještavanja o promjenama Uslova korišćenja.

Svaki korisnik snosi punu odgovornost za svoje aktivnosti prilikom korištenja informacije.me. Osim toga, svaki korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati Informacije.me d.o.o. kompaniju, njene odgovorne osobe i zaposlene odgovornim za bilo kakvu štetu i troškove, uključujući troškove pravnog zastupanja, koji mogu nastati korišćenjem ove web stranice od strane krajnjeg korisnika i kršenjem pravila. Uslova korišćenja.

Svaki registrovani korisnik je saglasan da prima obaveštenja na e-mail adresu sa kojom je registrovan na informacije.me. Obavještenja se odnose na usluge informacije.me. Korisnici će dobiti obavještenje putem e-pošte:

 • Kada im se poruka pošalje preko internog sistema za slanje i primanje poruka, 
 • Ako je korisnik odabrao kompaniju kao favorita, bi će obaviješten kada dođe do promjene informacija o toj kompaniji, 
 • Prije isteka članskog paketa itd. 

Svaki registrovani korisnik pristaje na primanje obavještenja na mobilnom uređaju (pametnom telefonu, tabletu,…) kada se kreće unutar određenog radijusa do mjesta gdje postoji kupon za popust, posebna ponuda ili druga ponuda putem informacije.me. 

Svaki registrovani korisnik pristaje da prima direktnu poštu na e-mail adresu sa kojom je registrovan na informacije.me. 

Korisnik se obavezuje da u procesu korišćenja Usluga koje pruža informacije.me neće postavljati/prenositi na svoj Server i ni na koji način ne otkrivati ​​trećim licima sadržaj korisnika – informacije, podatke, tekst, zvuk, fajlove, fajlove, softver, video, fotografije, grafike, audio materijali, komunikacije ili bilo koji drugi materijal ili veze do materijala koji:

1.1. nisu u skladu sa zakonodavstvom države Crne Gore, aktuelni strani zakoni, internet etika, zajednički propisi o pristojnosti i moralu; 

1.2. predmet intelektualne svojine trećih lica, osim uz saglasnost nosioca prava;

1.3. predstavljaju poslovnu ili profesionalnu tajnu ili drugu vrstu povjerljivih informacija čije je odavanje zabranjeno sporazumom, zakonom ili aktom nadležnog, državnog ili opštinskog organa; 

1.4.sadrži informacije o lozinkama drugih korisnika ili pravima pristupa, bez saglasnosti njihovih nosilaca, kao i softver za pristup tim kodovima ili pravima;

1.5. sadrže lične podatke koji se odnose na treća lica ili bilo koju drugu informaciju zaštićenu zakonom, osim u skladu sa svim važećim zahtjevima za njihovu zaštitu, obradu i primjenu;

1.6. podsticati ili sadržavati elemente nasilja nad osobama ili životinjama, ponižavanja ljudskog dostojanstva, prijetnje životu i fizičkom integritetu osoba ili životinja;

1.7. prikazati nesreće i druge ozbiljne incidente ili zločine;

1.8. imaju pornografski ili eksplicitan sadržaj;

1.9. izražavaju ili pozivaju na diskriminaciju na osnovu pola, rase, nacionalnosti, etničke pripadnosti, nacionalnosti, porijekla, vjere ili uvjerenja, obrazovanja, uvjerenja, političke pripadnosti, ličnog ili javnog statusa, invaliditeta, starosti, seksualne orijentacije, bračnog statusa, imovinskog statusa ili bilo koje druge karakteristike, kao i propaganda bilo koje druge nedemokratske ideologije;

1.10. štetiti dobroj reputaciji, časti ili dostojanstvu trećih lica;

1.11. pozivaju na nasilnu promjenu ustavnog poretka, počinjenje zločina, lično nasilje ili izazivanje rasne, etničke ili vjerske mržnje;

1.12. prikazivati ​​i podsticati ponašanje koje predstavlja prijetnju zaštiti životne sredine;

1.13. sadrže informacije koje podstiču vršenje terorističkih aktivnosti i druge teme vezane za terorizam;

1.14. krše imovinska prava ili legitimne interese trećih lica;

1.15. imaju loš kvalitet i nejasan sadržaj;

1.16. imaju veličinu koja premašuje maksimalnu veličinu navedenu na web stranicama web stranice informacije.me;

Ukoliko Informacije.me d.o.o. pronađe takav sadržaj, on će biti odmah obrisan. Ako smatrate da su proizvodi i usluge dozvoljeni za prodaju u skladu sa zakonima u državi Crnoj Gori i da ih ne krše, morate to dokazati. Objavljeni proizvodi i usluge moraju biti u skladu sa zakonima i propisima dotične djelatnosti u Crnoj Gori. 

Informacije.me d.o.o. ima pravo prikupljati, pohranjivati, analizirati i koristiti statističke podatke o korišćenju informacije.me u cilju informisanja svojih kupaca, korisnika, drugih strana, objavljivanja u drugim medijima, provjere kredibiliteta korisnika i komunicirati sa korisnikom u vezi sa uslugama informacije.me. Međutim, lični podaci korisnika će biti strogo povjerljivi i neće biti otkriveni trećim licima osim ako to zahtijeva zakon, ili ako postoji sudski nalog ili drugi obavezni nalog za to.

Informacije.me  d.o.o. zadržava pravo provjere podataka dostavljenih prilikom registracije kompanije ili profesionalca, kao i informacija o svakoj ponudi, proizvodu ili usluzi radi provjere njihove autentičnosti. Ukoliko Informacije.me d.o.o. smatra da informacija nije validna ili nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, ima pravo da je izbriše.  

Informacije.me d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu objavljenim informacijama o proizvodu, usluzi, kompaniji ili profesionalcu.

Informacije.me d.o.o. zadržava pravo dodavanja, mijenjanja, nadogradnje, otkazivanja, zaustavljanja usluga ili uvođenja uslova za usluge informacije.me bez prethodne najave. 

 

 1. Uslovi korišćenja

 

 1. Nemojte pisati neopravdane stavove protiv konkurencije. informacije.me d.o.o. može obrisati neopravdane i/ili nekvalifikovane izjave.
 2. Nemojte uključivati ​​informacije ili na bilo koji drugi način koristiti materijale koji su predmet intelektualne svojine ili drugih ekskluzivnih prava treće strane bez njihovog znanja i dozvole.
 3. Nemojte uključivati ​​lične podatke koji se odnose na druge ljude bez njihovog prethodnog odobrenja.
 4. Nemojte reklamirati, promovirati ili na bilo koji drugi način reklamirati tuđi proizvod ili uslugu.
 5. Ne promovišite masovnu ponudu kompanijama članicama informacije.me putem opcije Pošalji e-mail.

 

 1. Osnovna uputstva i uputstva

Prilikom registracije kao pravnog lica (privrednog društva), profesionalnog ili fizičkog lica:

 1. Unesite valjane informacije o vama ili sebi ili vašoj kompaniji. 
 2. Unesite i koristite samo legalan, pristojan i pošten sadržaj.
 3. Molimo vas da se pridržavate “oznake” prilikom unosa podataka, odnosno savjet je da ne pišete cijeli tekst velikim slovima ili nepravilnim fontom.

 

Prilikom ulaska u web prezentaciju:

 1. Web prezentaciju sa opisom kompanije, vaše ponude, proizvoda ili usluge treba postaviti na način koji najbolje opisuje vašu kompaniju, ponudu, proizvod ili uslugu. 
 2. Tekst se mora unijeti u odjeljak opisa.
 3. Pri unosu teksta se pridržavajte “oznake”, tj. nemojte pisati cijeli tekst velikim slovima ili nepravilnim fontom.
 4. Slike moraju biti unijete u sekciju galerije slika, video zapisi moraju biti umetnuti u sekciju video zapisa.

Unesite drugu web prezentaciju za različite djelatnosti kojima kompanija/profesionalac pripada.

 1. Ne postavljajte proizvode ili usluge koji nisu dozvoljeni za prodaju prema zakonima u Crnoj Gori. Ako Informacije.me d.o.o. pronađe takve proizvode ili usluge, oni će biti odmah uklonjeni. 

  

 1. Politika autorskih prava, zaštitnih znakova i intelektualne svojine

Strogo je zabranjeno svako kopiranje, distribucija, prenos ili druga modifikacija i korištenje ove web stranice bez pismene dozvole Informacije.me d.o.o.. Svako kršenje ove politike može dovesti do kršenja autorskih prava, žiga ili drugog intelektualnog vlasništva i može rezultirati građanskim i/ili krivičnim kaznama za krajnjeg korisnika.

Informacije.me d.o.o. nije odgovoran za davanje naznaka korisnika kako bi on/ona shvatio da li je određeni materijal zaštićen autorskim pravom ili žigom. Korisnik je isključivo odgovoran za bilo kakvu štetu proisteklu iz bilo kakvog kršenja autorskih prava, zaštitnih znakova, imovinskih prava ili bilo koje druge štete nastale takvim podnošenjem.