"Janjušević Nataša" Nikšić

"Janjušević Nataša" Nikšić

Advokati, Notari - Notari

Nikšić - Plužine

Adresa: Novice Cerovića 10, Nikšić

 • telefon firme "Janjušević Nataša" Nikšić +382 69 701 182
 • email firme "Janjušević Nataša" Nikšić janjusevicnatasa@t-com.me
Notar "ADROVIĆ HARUN" Berane

Notar "ADROVIĆ HARUN" Berane

Advokati, Notari - Notari

Berane - Plav

Adresa: 29. Novembra 12C, Berane

 • telefon firme Notar "ADROVIĆ HARUN" Berane +382 69 086 874
 • email firme Notar "ADROVIĆ HARUN" Berane notaradrovic.h@hotmail.com
Notar "ANĐELKO MILOŠEVIĆ" Podgorica

Notar "ANĐELKO MILOŠEVIĆ" Podgorica

Advokati, Notari - Notari

Podgorica - Danilovgrad

Adresa: Bulevar Oktobarske revolucije 7, Podgorica

 • telefon firme Notar "ANĐELKO MILOŠEVIĆ" Podgorica +382 69 151 707
 • email firme Notar "ANĐELKO MILOŠEVIĆ" Podgorica andjelkomilosevic@notari.me
Notar "ANTUNOVIĆ LJUBICA" Herceg Novi

Notar "ANTUNOVIĆ LJUBICA" Herceg Novi

Advokati, Notari - Notari

Herceg Novi

Adresa: Njegoševa 6, Herceg Novi

 • telefon firme Notar "ANTUNOVIĆ LJUBICA" Herceg Novi +382 69 467 894
 • email firme Notar "ANTUNOVIĆ LJUBICA" Herceg Novi antunovicljubicanotar@gmail.com
Notar "BJEKOVIĆ DANKO" Pljevlja

Notar "BJEKOVIĆ DANKO" Pljevlja

Advokati, Notari - Notari

Pljevlja - Žabljak

Adresa: Boška Buhe 2, Pljevlja

 • telefon firme Notar "BJEKOVIĆ DANKO" Pljevlja +382 67 234 590
 • email firme Notar "BJEKOVIĆ DANKO" Pljevlja notarbjekovic@t-com.me
Notar "BOGAVAC SVETOZAR" Bijelo Polje

Notar "BOGAVAC SVETOZAR" Bijelo Polje

Advokati, Notari - Notari

Bijelo Polje

Adresa: Ulica Slobode 10, Bijelo Polje

 • telefon firme Notar "BOGAVAC SVETOZAR" Bijelo Polje +382 67 284-818
 • email firme Notar "BOGAVAC SVETOZAR" Bijelo Polje svetozarbogavac@notari.me
Notar "ČOVIĆ BILJANA" Bijelo Polje

Notar "ČOVIĆ BILJANA" Bijelo Polje

Advokati, Notari - Notari

Bijelo Polje

Adresa: Muniba Kučevića bb, Bijelo Polje

 • telefon firme Notar "ČOVIĆ BILJANA" Bijelo Polje +382 68 10 10 55
 • email firme Notar "ČOVIĆ BILJANA" Bijelo Polje biljana.covic@gmail.com
Notar "ISMAILAGA ILRJANA" Ulcinj

Notar "ISMAILAGA ILRJANA" Ulcinj

Advokati, Notari - Notari

Ulcinj

Adresa: Skenderbeg bb, Ulcinj

 • telefon firme Notar "ISMAILAGA ILRJANA" Ulcinj +382 69 024 665
 • email firme Notar "ISMAILAGA ILRJANA" Ulcinj butrint@t-com.me
Notar "JANKOVIĆ RAJKO" Tivat

Notar "JANKOVIĆ RAJKO" Tivat

Advokati, Notari - Notari

Kotor - Tivat

Adresa: Njegoševa 8/B, Tivat

 • telefon firme Notar "JANKOVIĆ RAJKO" Tivat +382 67 680 680
 • email firme Notar "JANKOVIĆ RAJKO" Tivat rajkojankovic.cg@gmail.com
Notar "JOVANOVIĆ DANILO" Tivat

Notar "JOVANOVIĆ DANILO" Tivat

Advokati, Notari - Notari

Kotor - Tivat

Adresa: Trg Magnolija bb, Tivat

 • telefon firme Notar "JOVANOVIĆ DANILO" Tivat +382 68 814 520
 • email firme Notar "JOVANOVIĆ DANILO" Tivat notardanilo@yahoo.com
Notar "JOVANOVIĆ RADE" Tivat

Notar "JOVANOVIĆ RADE" Tivat

Advokati, Notari - Notari

Kotor - Tivat

Adresa: Kalimanj bb, Tivat

 • telefon firme Notar "JOVANOVIĆ RADE" Tivat +382 69 041 395, +382 32 671 709
 • email firme Notar "JOVANOVIĆ RADE" Tivat notarjovanovic@gmail.com
Notar "KALABREZI GZIM" Ulcinj

Notar "KALABREZI GZIM" Ulcinj

Advokati, Notari - Notari

Ulcinj

Adresa: Bulevar Majke Tereze bb, Ulcinj

 • telefon firme Notar "KALABREZI GZIM" Ulcinj +382 69 032 924
 • email firme Notar "KALABREZI GZIM" Ulcinj kalabrezi@t-com.me
Notar "KAŠĆELAN BRANKA" Kotor

Notar "KAŠĆELAN BRANKA" Kotor

Advokati, Notari - Notari

Kotor - Tivat

Adresa: Stari grad 495, Kotor

 • telefon firme Notar "KAŠĆELAN BRANKA" Kotor +382 69 453 123
 • email firme Notar "KAŠĆELAN BRANKA" Kotor brankakascelan@notari.me
Notar "KNEŽEVIĆ DALIBOR" Budva

Notar "KNEŽEVIĆ DALIBOR" Budva

Advokati, Notari - Notari

Budva - Petrovac

Adresa: 22. Novembra bb, Budva

 • telefon firme Notar "KNEŽEVIĆ DALIBOR" Budva +382 67 808 224
 • email firme Notar "KNEŽEVIĆ DALIBOR" Budva dalibor.knezevic@t-com.me
Notar "KNEŽEVIĆ IRENA" Cetinje

Notar "KNEŽEVIĆ IRENA" Cetinje

Advokati, Notari - Notari

Cetinje

Adresa: Njegoševa 96, Cetinje

 • telefon firme Notar "KNEŽEVIĆ IRENA" Cetinje +382 69 074 023
 • email firme Notar "KNEŽEVIĆ IRENA" Cetinje irena.knezevic@sudstvo.me
Notar "KNEŽEVIĆ VERICA" Kotor

Notar "KNEŽEVIĆ VERICA" Kotor

Advokati, Notari - Notari

Kotor - Tivat

Adresa: Tabačina bb, Kotor

 • telefon firme Notar "KNEŽEVIĆ VERICA" Kotor +382 32 334 134, +382 67 284 153
 • email firme Notar "KNEŽEVIĆ VERICA" Kotor verica.knezevic@t-com.me
Notar "KONATAR BILJANA" Bijelo Polje

Notar "KONATAR BILJANA" Bijelo Polje

Advokati, Notari - Notari

Bijelo Polje

Adresa: Slobodana Penezića bb, (stara autobuska), Bijelo Polje

 • telefon firme Notar "KONATAR BILJANA" Bijelo Polje +382 67 285 306
 • email firme Notar "KONATAR BILJANA" Bijelo Polje notarkonatarbiljana@t-com.me
Notar "KOSTIĆ LELA" Nikšić

Notar "KOSTIĆ LELA" Nikšić

Advokati, Notari - Notari

Nikšić - Plužine

Adresa: Staro pazarište bb, Nikšić

 • telefon firme Notar "KOSTIĆ LELA" Nikšić +382 40 246 880
 • email firme Notar "KOSTIĆ LELA" Nikšić kosticlela@hotmail.com
Notar "KOŽAR FEHO" Rožaje

Notar "KOŽAR FEHO" Rožaje

Advokati, Notari - Notari

Rožaje

Adresa: Maršala Tita bb, Rožaje

 • telefon firme Notar "KOŽAR FEHO" Rožaje +382 67 412 787
 • email firme Notar "KOŽAR FEHO" Rožaje kfeho.notar@t-com.me
Notar "MILICA MOŠTROKOL" Kotor

Notar "MILICA MOŠTROKOL" Kotor

Advokati, Notari - Notari

Kotor - Tivat

Adresa: Trg od oružja 435, Kotor

 • telefon firme Notar "MILICA MOŠTROKOL" Kotor +382 67 484 427
 • email firme Notar "MILICA MOŠTROKOL" Kotor milicamostrokol.notar@t-com.me

copyrights © 2018 informacije.me & SwissTech D.O.O..   All rights reserved.