Škole pjevanja

"MUZIČKA ŠKOLA" Herceg Novi

"MUZIČKA ŠKOLA" Herceg Novi

Obrazovanje, Muzeji - Škole pjevanja

plav

Adresa: Trg Mića Pavlovića bb, Herceg Novi

 • telefon firme "MUZIČKA ŠKOLA" Herceg Novi +382 31 323 779
 • email firme "MUZIČKA ŠKOLA" Herceg Novi muzicka.hn@t-com.me
"MUZIČKA ŠKOLA" Tivat

"MUZIČKA ŠKOLA" Tivat

Obrazovanje, Muzeji - Škole pjevanja

mojkovac

Adresa: Kalimanj bb, Tivat

 • telefon firme "MUZIČKA ŠKOLA" Tivat +382 32 672 411
 • email firme "MUZIČKA ŠKOLA" Tivat muzickaskolativat@t-com.me
Muzička škola "ANDRE NAVARA" Podgorica

Muzička škola "ANDRE NAVARA" Podgorica

Obrazovanje, Muzeji - Škole pjevanja

bar

Adresa: Prve proleterske 40, Podgorica

 • telefon firme Muzička škola "ANDRE NAVARA" Podgorica +382 20 611 552
 • email firme Muzička škola "ANDRE NAVARA" Podgorica skolaandrenavara@t-com.me
Muzička škola "DARA ČOKORILO" Nikšić

Muzička škola "DARA ČOKORILO" Nikšić

Obrazovanje, Muzeji - Škole pjevanja

danilovgrad

Adresa: Šetalište Ćano Koprivica bb, Nikšić

 • telefon firme Muzička škola "DARA ČOKORILO" Nikšić +382 40 241 123
 • email firme Muzička škola "DARA ČOKORILO" Nikšić muzickaskolank@t-com.me
Muzička škola "PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ" Bar

Muzička škola "PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ" Bar

Obrazovanje, Muzeji - Škole pjevanja

pljevlja

Adresa: Mila Boškovića 1/A, Bar

 • telefon firme Muzička škola "PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ" Bar +382 30 313 612
 • email firme Muzička škola "PETAR II PETROVIĆ NJEGOŠ" Bar muzickaskolabar@t-com.me
Muzička škola "VIDA MATJAN" Kotor

Muzička škola "VIDA MATJAN" Kotor

Obrazovanje, Muzeji - Škole pjevanja

mojkovac

Adresa: Stari grad 465, Kotor

 • telefon firme Muzička škola "VIDA MATJAN" Kotor +382 32 302 676
 • email firme Muzička škola "VIDA MATJAN" Kotor sosmon@t-com.me
Umjetnička škola za muziku i balet "VASA PAVIĆ" Podgorica

Umjetnička škola za muziku i balet "VASA PAVIĆ" Podgorica

Obrazovanje, Muzeji - Škole pjevanja

bar

Adresa: Novaka Miloševa 15, Podgorica

 • telefon firme Umjetnička škola za muziku i balet "VASA PAVIĆ" Podgorica +382 20 231 854
 • email firme Umjetnička škola za muziku i balet "VASA PAVIĆ" Podgorica contact@vasapavic.me

copyrights © 2018 informacije.me & SwissTech D.O.O..   All rights reserved.